Preaload Image

Personal Protective Equipment (PPE)

Personal Protective Equipment

PPE is the last resouce of risk control but Essential

TƯỜNG KHOA (TKSafety) chuyên cung cấp thiết bị an toàn và bảo hộ lao động cá nhân (PPE) hàng đầu Việt Nam. Với các dòng sản phẩm bảo hộ chất lượng, chúng tôi sẽ bảo vệ An toàn và giúp doanh nghiệp giảm thiểu mức độ nghiêm trọng thương tật cho người lao động khi có sự cố tai nạn.

We provide full range of PPE for all areas of protection

TKSafety team

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *